Søk om produksjonstilskudd innen 20. august


Fra og med 31. juli 2015 kan du søke om produksjonstilskudd i jordbruket. Søknadsfristen er 20. august 2015.


Søk elektronisk - trygt og enkelt
Vi vil oppfordre deg som søker om produksjonstilskudd til å levere søknaden elektronisk. Elektronisk innlevering reduserer risikoen for feil i søknaden, ettersom en rekke opplysninger blir kontrollert før du sender inn søknaden. Dersom du har søkt om produksjonstilskudd tidligere, er det elektroniske søknadsskjemaet på forhånd utfylt med opplysninger fra dine tidligere søknader, og når du leverer, kan du be om å få tilsendt ei kvittering for levert søknad. Det elektroniske søknadsskjemaet er både trygt og tidssparende for deg som søker.

Når du logger deg inn i søknaden din via Altinn, kan du velge mellom flere metoder for innlogging, blant annet BankID og MinID. Du finn mer informasjon om de ulike metodene for innlogging på nettsida til Difi: www.difi.no/elektronisk-id. Videoveilledning som viser deg steg for steg hvordan du logger deg inn og får tilgang til den elektroniske søknaden, finner du her.

Dersom du lurer på hvordan du fyller ut den elektroniske søknaden, finner du informasjon både i veiledningsheftet, kapittel 3, og i dokumentet «Brukerhjelp til elektronisk søknad».

Relevante informasjonskilder for deg som søker om produksjonstilskudd

Nyttig informasjon for deg som søker om produksjonstilskudd er tilgjengelig på nettsidene til Statens Landbruksforvaltning (SLF). Spesielt relevant er:

  • Veiledningsheftet for søknadsomgangene august 2015 og januar 2016. Her finner du blant annet informasjon om søknadsomgangen, veiledning til utfylling av søknaden, tilskuddssatsene, samt en kort forklaring av regelverksendringene som følger av jordbruksoppgjøret 2015.
  • Informasjonsbrevet, som inneholder informasjon om den nye søknadsomgangen.
  • Rundskrivene som tar for seg regelverket og retningslinjene for saksbehandling av søknadene.

Dersom du ikke finner de svarene du trenger her, ta kontakt med kommunen:

Fagkonsulent landbruk Else Restad, tlf: 75 03 25 57, epost: else.restad@bindal.kommune.no eller

Avdelingsingeniør Marit Røstad, tlf: 75 03 25 54, epost: marit.rostad@bindal.kommune.no

NB! Else har ferie til 17. august. Marit vil svare på henvendelser i hennes feriefravær, med unntak av perioden 10.-16. august. Denne uka må henvendelser knyttet til landbruk rettes til Kjell Andersen

Skal du søke om produksjonstilsskudd for første gang?
Da bør du kontakte landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen. Du må blant annet sikre at foretaket ditt er registrert i Landbruksregisteret. Landbruksregisteret viser koplinga mellom et foretak og en landbrukseiendom. Søknaden om produksjonstilskudd kan ikke behandles uten en slik tilknyting, og du får ikke levert elektronisk søknad dersom du mangler denne koplinga. 
Sist oppdatert den 31.jul.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner