Søke tilskudd til folkehelsetiltak?


Nordland fylkeskommune har frist 1. februar 2015 for å søke om tilskudd til folkehelsetiltak.


Nordland fylkeskommune har frist 1. februar 2015 for å søke om tilskudd til folkehelsetiltak.

 

Kriterier
Formål Stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.
   
Hvem kan søke

Frivillige lag og foreninger. 
Interkommunale friluftsråd, samt andre interkommunale virksomheter.

   
Hva kan støttes Folkehelsearbeidet defineres bredt, men satsingsområdene er primært fysisk aktivitet, ernæring, tiltak mot røyking, mental helse og rusforebygging.

Søknader innen alle satsingsområdene er relevante, men det er spesielt ønske om tiltak som kan være rusforebyggende eller fremme god mental helse.

Som hovedregel gis ikke tilskudd til stillinger, ordinær drift, utstyr, anlegg eller enkeltarrangement fra disse midlene.
 
   
Vilkår

Tildeling av midler gis vanligvis kun for et år om gangen.

  
Krav til søknad

Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadssskjema. Søknaden må inneholde: 

 • Tiltakets navn
 • Kort beskrivelse av tiltaket
 • Hvilken målgruppe
 • Forventet effekt
 • Hvordan resultater måles
 • Budsjett
 • Framdrifts- og finansieringsplan
 • Søknadssum
 • Ansvarlig kontaktperson (navn, adresse, tlf.nr, e-postadresse)
 • Opplysninger om samarbeid med kommune, evt. andre aktører,om tiltaket.
 • Elektronisk søknadsskjema (Husk å krysse i samtykkeskjema)
Sist oppdatert den 10.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner