Spørreundersøkelse om Bindal Initiativ AS og Bindal kommunes næringsarbeid


Bindal kommune inviterer næringsdrivende i Bindal og andre samarbeidspartnere til en spørreundersøkelse. Svarfrist er 5. november 2103.


Siden 2006 har næringsselskapet Bindal Initiativ AS (BIAS) drevet næringsarbeid på vegne av Bindal kommune. Bindal kommune har i perioden 2010-2013 bidratt med 300.000-350.000 kroner årlig til selskapet. Kommunestyret har bedt om en evaluering av næringsarbeidet i 2013.

Som en del av evalueringen, gjennomfører BIAS på vegne av Bindal kommune en spørreundersøkelse blant næringsdrivende i Bindal og andre samarbeidspartnere. Undersøkelsen utføres av tredjepart (Prosesskompetanse AS) som behandler alle svar anonymt. Resultatene fra spørreundersøkelsen og den påfølgende evalueringen, legges til grunn for rådmannens saksutredning til kommunestyret 12. desember 2013, der effektene av dagens organisering av næringsarbeidet i Bindal og forslag til framtidig organisering av næringsarbeidet vil være tema.

På forhånd takk for at du bruker 3 minutter på å svare på undersøkelsen (klikk på lenken under):
https://no.surveymonkey.com/s/BIASevaluering

Svarfrist er 5. november 2013.

På vegne av BIAS/Bindal kommune:
Turid Hatling Finne
Prosjektleder
Prosesskompetanse AS
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner