Statens kartverk har opprettet navnesak


Høringsfrist 15. juni


Statens kartverk har opprettet navnesak for å få fastsatt skrivemåten til diverse stedsnavn i Bindal. Saken reises etter anmodning fra Stedsnavntjenesten for Midt-Norge. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til. Eier/fester blir tilskrevet av kommunen der det vedrører gårds- og bruksnavn.

Navneskjema og kart er lagt ut til høring på Bindal rådhus og her på kommunens nettside. Eventuelle merknader sendes som epost til  postmottak@bindal.kommune, eller som brev til Bindal kommune, Bindal rådhus, 7980 Terråk. Høringsfrist 15. juni 2012.

Plan- og ressurssjefen

 

Brev fra Statens kartverk

Navneliste

Vedlegg med kart
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut