Tilskudd til drenering av jordbruksjord


Det kan nå søkes til kommunen om tilskudd til drenering av jordbruksjord.


Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til grøfting

Tilskudd til drenering av jordbruksjord videreføres.  Fylkesmannen har nå gjort en kommunevis fordeling av tilskuddsmidlene.

Bindal kommune har for 2014 fått tildelt kr 105 000.

Frist for søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord, settes til 1. mai og 1. august.

Det kan bare gis tilskudd til drenering av jordbruksareal som tidligere har blitt grøftet.

Tilskuddet utgjør kr. 1000 pr daa ved systematisk grøfting og kr. 15 pr løpemeter grøft ved annen grøfting. Tilskudd under kr. 3000 utbetales ikke.

Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra innvilgning av søknaden.

SLF har utarbeidet søknadsskjema for ordningen, som du enten finnes på nett eller fås hos kommunen. Det skal også vedlegges grøfteplan, grøftekart og Miljøplan trinn 2 for tiltaket.

Les rundskriv her.

Forskrift og søknadskjema for den nye tilskuddordningen er klar.

Mer informasjon finner du på hjemmesida til Fylkesmannen i Nordland eller Statens Landbruksforvaltning (SLF).

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema og søknaden sendes kommunen der eiendommen ligger. Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak som er påbegynt før kommunen har innvilget søknaden.

 Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner