Tilsynsrapport Kjella barnehage


Bindal barnehage avdeling Kjella har hatt tilsyn og rapporten legges ut her.


Her kan du se den offentlige delen av rapporten om Bindal barnehage avdeling Kjella.

Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling
Med utgangspunkt i ønske om å heve kvaliteten i barnehagene har vi siden januar 2011 hatt ekstern barnehagevurdering på Sør-Helgeland.
Begrunnelsen av behovet finner en også i Rammeplan for barnehagen kap. 4.3 -vurdering av arbeidet i barnehagen.
Rammeplanen sier: ”Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målet, innholdet, oppgavene og kvaliteten i barnehagen.”
Videre: ”Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon”.
Skole- og barnehage ansvarlige i kommunene på Sør-Helgeland (fagutvalget) opprettet i 2011 en vurderingsgruppe for barnehagene i regionen. Regionen består av mange små kommuner som hver for seg ikke maktet å gjennomføre ekstern vurdering. I det regionale samarbeidet er økonomiske og personlige ressurser samlet og benyttet på tvers av kommunegrensene på en god og effektiv måte. Denne gruppen har fra høsten 2013 fått ansvar for praktisk gjennomføring av tilsyn (rammefaktor- og tematilsyn) med barnehagene. Gruppens deltakere benevnes som; tilsynsansvarlige.
Denne rapporten, omhandler del B av tilsynet – tematilsyn (bygd opp etter modellen om ekstern barnehagevurdering).
Formålet med tematilsynet er å være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen – slik:
 Sikre kvalitetsutvikling
 Erkjennelse av at barnehagen behøver ekstern hjelp i sitt vurderingsarbeid
 Være med å oppfylle kravet i Lov om barnehager § 16 om kommunen sitt ansvar for tilsyn.


Hvem er tilsynsansvarlige?
Tilsynsgruppen er sammensatt av pedagoger i barnehager fra Sør-Helgeland. De har bred og variert pedagogisk bakgrunn, og skal føre tilsyn med alle barnehagene i regionen hvert tredje år. Ingen fører tilsyn med barnehager i egen kommune.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner