Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet


Helsedirektoratets tilskuddordning har søknadsfrist 31. januar 2017.


Helsedirektoratet vil med dette informere om at tilskuddordningen "Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet" for 2017 er kunngjort på Helsedirektoratets hjemmeside https://helsedirektoratet.no/tilskudd/aktivitetstiltak-for-a-motvirke-ensomhet-og-passivitet-tidligere-aktivitet-for-seniorer-og-eldre. Denne tilskuddsordningen het tidligere «Aktivitet for seniorer og eldre».

Søknadsfristen er 31. januar 2017.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. 
Målgrupper er grupper som står i fare for å oppleve ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, fortrinnsvis seniorer og eldre.

For at søknaden skal vurderes, må prosjektene og tiltakene: 

 • være innenfor mål og målgruppe
 • være helsefremmende og forebyggende
 • være lavterskeltilbud åpent for alle i målgruppen

Det gis ikke tilskudd til:

 • enkeltstående arrangement
 • kartlegging av aktiviteter/tiltak i kommunen/bydelen
 • kartlegging av målgruppens behov og ønsker
 • investeringer
 • ordinær drift eller til tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedmål

Følgende prosjekter prioriteres i 2017:

 • utviklingsprosjekter som har dokumenterbar overføringsverdi og stimulerer til medvirkning, helst understøttet med forskning
 • prosjekter med oppstart av nye aktiviteter/tiltak i kommuner/bydeler med liten eller begrenset aktivitet
 • prosjekter som bidrar til systematisk samarbeid mellom kommuner og frivillige/ideelle organisasjoner
 • prosjekter som bidrar til møteplasser på tvers av generasjoner og/eller kulturer

Selv om det ikke er krav til egenfinansiering, vil prosjekter med egenfinansiering bli prioritert opp.
Sist oppdatert den 29.des.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner