Tiltaksprisen for 2013 er tildelt Ola Helstad


Etter kommunestyremøtet 12. desember ble prisen delt ut til Ola Helstad som driver landbruksverksted på Helstad.


Ola Helstad fikk Tiltaksprisen for 2013 i Bindal kommune. Til høyre ordfører Petter A. Bjørnli.

Ola Helstad fikk Tiltaksprisen for 2013 i Bindal kommune. Ordfører Petter A. Bjørnli til venstre. (Foto: Hild Dagslott)

Her er talen som ordføreren holdt ved utdelingen 12. desember 2013.

Også i år var det flere gode kandidater til Bindal kommunes tiltakspris. I reglementet for tiltaksprisen står det at den har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø eller trivselstiltak.

 

Vi hadde som sagt flere gode kandidater, både av de som hadde utmerket seg i de senere år, men også av de som har flere år bak seg i yrkeslivet. Bindal formannskap har i år bestemt seg for å gi prisen til en person som i en årrekke har utmerket seg som næringsdrivende i kommunen. I utgangspunktet en stille sliter, som man kanskje ikke savner før han ikke der mer.

 

Han har bygd opp sin bedrift til å bli et stabilt aktivum. Ikke bare som næringsdrivende, men også som et naturlig samlingspunkt for grenda og andre som trives med å treffes på «loftet». Han har også vist en fantastisk service overfor sine kunder, enten de har fått levert varene på døren eller utført reparasjoner. Mange bønder er blitt hjulpet i knipa.

Han har vist seg som en sann bindaling, her er det det samme om en er inner- eller ytterbindaling.

Og det er nok ikke alt han har gjort som har vært like lønnsomt, men han har opprettholdt tilbudet for at det i det hele tatt skulle være et tilbud i Bindal.

Den sosiale biten rundt virksomheten har vært vel så viktig som den forretningsmessige biten. Og det er virkelig i Tiltaksprisens ånd med hensyn til miljø eller trivselstiltak. Han har sågar eget julebord for kunder og venner i grenda si.

 

Han er ikke av de som gjør så mye vesen av seg, men det han gjør, og at han er der, betyr veldig mye for mange mennesker og næringsutøvere i Bindal. Han er en klartenkt og rettskaffen mann, og når han sier noe, så er det veloverveid og ærlig. Det er gode egenskaper som vi setter pris på.

 

Tiltaksprisen består av et diplom og en gavesjekk, men det viktigste er symbolverdien. Det er en heder som i år går til en hedersmann.

Bindal kommunes tiltakspris 2013 går til Ola Helstad.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner