Bindal kommune er en tobakksfri arbeidsplass fra 1.1.2012.


Kommunestyret vedtok dette i møtet 16. desember.


Kommunestyret vedtok den 16.12.2011 at Bindal kommune skal være en tobakksfri arbeidsplass fra 1.1.2012.

I vedtaket fra kommunestyremøtet står det:

  1. Av hensyn til medarbeidernes helse, det totale arbeidsmiljøet og kommunens tjenestemottakere skal Bindal kommune som arbeidsplass være tobakksfri fra 1.1.2012.

Det er ikke anledning til å bruke tobakk i og rundt kommunale bygg med tilhørende tomteareal, eller i den kommunale bil- og maskinpark.

  1. Vedtaket og retningslinjene innarbeides i arbeidsreglementet for Bindal kommune.

Dette innebærer at ansatte ikke skal bruke tobakk (snus og røyk) i arbeidstiden. Med arbeidstid regnes den tiden den enkelte står disponibel for arbeidsgiver.

Retningslinjene vil bli innarbeidet i arbeidsreglementet.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut