Trafikksikkerhetsmidler


Det er frist 25. september for å søke om midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak for andre halvår 2015.


Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet på ditt hjemsted?
Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak for andre halvår 2015. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger,

FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten på sitt hjemsted.
Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner, sykkelprøver mm.


En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, postboks 1403,8002 Bodø

– evt.
Firmapost-nord@vegvesen.no innen 25. september 2015.

Ytterligere opplysningen kan fås hos marlene.landbakk@vegvesen.no eller jeremiassen@tryggtrafikk.no
Se også nfk.no/Tilskuddsordninger.

 

sykkelfamilie-paa-tur_responsive_12.jpg
Sist oppdatert den 03.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner