Trollfjell Geopark og Friluftsråd stiftet


Kommunene Leka, Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal og Vevelstad er enige om å starte et regionalt friluftsråd, som samtidig skal ha ansvaret for Trollfjell Geopark..


Bindal kommunestyre godkjente 16. juni i år vedtekter for Trollfjell Geopark og Friluftsråd (TF). TF er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Leka, Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal og Vevelstad. TF skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse.

Den 12. september ble det avholdt konstituerende møte i Brønnøysund, og det arbeides nå med å sette sammen et styre. Stillingen som daglig leder har vært lyst ut, og i løpet av oktober vil styret foreta tilsetting. Det var 14 søkere på stillingen. Stillingen som daglig leder er i første omgang en toårig prosjektstilling (100 prosent) med mulighet for fast stilling. Kontorsted for den nyansatte vil være ved Sør-Helgeland Regionråd i Brønnøysund.

Bindal formannskap har valgt Rønnaug Helstad som representant til styret, med Terje Bøkestad som vararepresentant.

Les mer om Trollfjell Geopark  her.

Trollfjell Geopark og Friluftsråd

Fra venstre. Per Martin Orvik (vara for Magnar Solbakk) fra Brønnøy kommune, Ove Horpestad (vara for Hilde Vika) fra Vega, Arnljot Arntsen, daglig leder i Sør-Helgeland regionråd, Hilde Wågan Olsen fra Sømna kommune, Audhild Bang Rande, prosjektleder, Britt Helstad fra Bindal kommune og Per Helge Johansen fra Leka kommune. Kari Anne Bøkestad Andreassen fra Vevelstad kommune deltok også, men var ikke til stede da bildet ble tatt.
Sist oppdatert den 16.sep.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner