Utlån av arrangementstelt


Bindal Kraftlag har gått til innkjøp av arrangementstelt for utlån til lag og foreninger tilhørende i Bindal kommune.


Les mer om dette her http://nett.bindalkraftlag.no/om-oss/sponsing/

Bindal Kraftlag har gått til anskaffelse av et arrangementstelt som skal kunne lånes vederlagsfritt til lag/foreninger med arrangementer hjemmehørende i Bindal kommune.

Det er også mulighet for Bindal Kraftlag’s medlemmer å leie teltet til private arrangementer. Det er utarbeidet retningslinjer for utlån av teltet, se under.

For booking av teltet ta kontakt med Frode på mob.95826519, eller mail frode@bindalkraftlag.no

 

Målgruppe

Bindal Kraftlag SA låner ut arrangementstelt vederlagsfritt til lag/foreninger for bruk i arrangementer/aktiviteter hjemmehørende i Bindal kommune. Bindal Kraftlag bistår med oppsetting og demontering av telt, men arrangør skal besørge for nødvendig tilleggsmannskap til dette arbeidet.

Det gis mulighet for at kraftlagets private medlemmer skal kunne leie teltet. Også her vil Bindal kraftlag bistå med montering/demontering av teltet. Private medlemmer betaler en fast pris på kr.4 000,- for leie inntil 3 døgn. Utover dette påløper en døgnpris på kr.1 000,-

Ansatte ved Bindal Kraftlag gis mulighet til å leie teltet til private arrangement, til en fast leiepris på kr.1 000,- pr. gang, forutsatt at teltet er disponibelt i det aktuelle tidsrommet. Det forutsettes også at montering/demontering utføres av kraftlagets mannskap på dugnad.

 

Bestilling av telt

Bestilling/booking av telt kan tidligst skje 1 år i forveien av arrangementet, og senest med 14 dagers varsel. Ved tilstøtende arrangementer gjelder ”først mann til mølla-prinsippet”.

 

Skader på telt under arrangement

Skader på telt som oppstår på grunn av uaktsomhet, dekkes av arrangør/leietaker.

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner