Vær varsom i trafikken


I perioden november til mars er det mørkt mange timer i døgnet og vanskelig å se vilt som ferdes langs veien. Hvis du kjører på elg eller andre dyr, må du varsle rette myndighet.


Bindal kommune/Bindal viltnemnd oppfordrer  alle som ferdes i trafikken i disse førjulstider/mørketider om å være oppmerksom på vilt som ferdes lang riks og fylkesveier.

Det er ofte stor fare for påkjørsel i perioden november/desember, samt januar, februar og mars med de konsekvenser dette innebærer.

Ved påkjørsel av elg, hjort og rådyr, samt annet vilt er det viktig å varsle politiet 112, eventuelt den kommunale viltnemnd/viltansvarlig om påkjørsel.

Det er vegtrafikkloven, dyrevernsloven og viltloven som avgjør hva du skal gjøre dersom påkjørsel har skjedd. Tiltakene er avhengige av dyrets størrelse og skadeomfang, men ved påkjørsel av storvilt (Elg, hjort og rådyr)  SKAL alltid følgende tiltak vurderes:

img_2906.jpg

  1. Varsle andre trafikkanter ved hjelp av nødsignal og varseltrekant.
  1. Fastslå nøyaktig hvor du er. (kommune, vegnummer og lignende – gjerne merk plassen med noe synlig!)
  1. Varsle politiet – RING 112. Politiet varsler  helsevesenet ved personskade og informerer kommunale viltmyndigheter slik at profesjonelt ettersøk kan iverksettes.
  1. Unngå å stresse dyret unødig, hold deg selv og andre på avstand inntil politi eller viltmyndigheter er ankommet.
  1. Merk påkjørselstedet på en godt synlig måte. Dette vil hjelpe politi og viltmyndigheter i et eventuelt ettersøk.

 

NB! Ved påkjørsel av tamrein, husdyr eller hund opptres på samme måte, men unngå avliving da dette kan resultere i erstatningskrav. Dyreeier eller politi skal varsles.

 

Bindal kommune/Bindal viltnemnd

Viltansvarlig

Karl Erik Solum
Sist oppdatert den 19.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner