Vedtak i sak om Brukstomta næringspark


Kommunestyret behandlet i møte 3. mars en sak om kapitaltilførsel. Saken var unntatt offentlighet, men vedtaket i saken er offentlig.


I kommunestyrets møte 02.03.2017, sak 43/17 – Brukstomta Næringspark – søknad om kapitaltilførsel, ble det fattet følgende vedtak:

1. Bindal kommunestyre vedtar kapitaltilførsel på kr. 3.500.000.- til Brukstomta Næringspark AS gjennom rettet emisjon.
2. Emisjonen må godkjennes i selskapets generalforsamling.
3. Budsjettet reguleres slik: 052900.32552 – Kjøp av aksjer kr. 3.500.000.- 094000.32552 – Bruk av disposisjonsfond kr. – 3.500.000
Sist oppdatert den 27.mar.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner