Vurderingsrapport Terråk barnehage


En gruppe har vurdert kvaliteten på tilbudet som Terråk barnehage gir. Rapporten er nå klar.


Terråk barnehage får en ekstern  vurdering i uke 17 i år.

Barnehagepersonell, foreldre, barn og myndigheter er alle opptatt av kvalitet i barnehagetilbudet. De aller fleste barnehagene er opptatt av å utvikle seg og å sørge for et best mulig tilbud for barna og foreldrene. Derfor har de i mange år vurdert arbeidet sitt, eller deler av det, for at kvaliteten skal være god.
Kommunene på Sør-Helgeland har gått et skritt videre og dannet en ekstern vurderingsgruppe som skal hjelpe barnehagene i dette arbeidet. Gruppa er satt sammen av barnehagestyrere fra Sør-Helgelandskommunene. Disse skal reise rundt i barnehagene i regionen for å se på arbeidet som gjøres med ”nye briller”. Hver barnehage får ekstern vurdering hvert tredje år.
I uke 17/2012 hadde Terråk barnehage besøk fra vurderergruppen.


Fra vurderergruppen komr:
- Marit Lian Andersen, Vega
- Torill Holmstrøm, Brønnøysund

Vurdererne var tilstede i barnehagen f.o.m. mandag den 23.04.12 t.o.m torsdag 26.04.12 Som emne for vurderingen har barnehagen valgt:  "Barns medvirkning i barnehagehverdagen".

 Resultatet av vurderingen  legges frem i en rapport som vil være tilgjengelig for alle torsdag i uke 18.

Her finner du rapporten
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut