Aksjeemisjon i Bindal Initiativ


Tilbud om kjøp av aksjer a kr 1.000,- for å fremme næringsutvikling i Bindal.


 

Bindal Initiativ AS (BIAS) har til hensikt å fremme næringslivet i Bindal kommune. I forbindelse med kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift har BIAS søkt om midler til å gjennomføre en del næringsrettede prosjekter i kommunen. Styret har ønske om å ansette en daglig leder i BIAS i forbindelse med oppretting av et lokalt næringssenter.

Næringssenteret er tenkt som en arena for det eksisterende næringsliv, samt for å hjelpe potensielle nyetablerere.

 

Vi mener det er riktig å utvide BIAS til å inkludere en større del av næringslivet/befolkningen. Vi ønsker derfor å gjennomføre en aksjeemisjon, hvor hver aksje vil koste kr. 1000,-.  Hensikten med å gå inn som aksjonær vil være at man vil kunne være aktivt med på å styre næringsutviklingen i kommunen.

 

Det er foretatt vedtektsendringer ved siste generalforsamling hvor det ble vedtatt at hver aksjonær kun har en stemme uavhengig av antall aksjer han besitter. Dette medfører at man ved å kjøpe én aksje vil ha like stor innflytelse ved stemmegivninger som de største aksjonærene.

 

Styret i BIAS mener det vil kunne være fornuftig med en utvidelse av styret. Det vil derfor bli gjennomført en ekstraordinær generalforsamling 6. oktober 2005, hvor de nye eierne møtes og bestemmer en eventuell ny styresammensetting.  Nærmere annonsering skjer senere.

 

Her finner du blankett for tegning av aksjer.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut