Brukerundersøkelser i Bindal


Det skal foretas brukerundersøkelser innen pleie- og omsorgstilbudet, skole, barnehage og byggesaksbehandling nå i februar.


 

Det skal gjennomføres brukerundersøkelser innen 4 områder nå i februar:

- De kommunale skolene
- Barnehagene
- Pleie- og omsorg
- Byggesaksbehandling

De det gjelder blir tilskrevet, og blir bedt om å fylle ut et spørreskjema i papirform eller på internett. Det er frivillig å delta, men vi håper flest mulig svarer på spørsmålene.

Den samme undersøkelsen blir også gjennomført i nabokommunene våre på Sør-Helgeland. For 4 år siden ble det gjort tilsvarende brukerundersøkelser.

Nettadressen til skjemaet er: www.bedrekommune.no

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut