Fagkveld om Miljøtilskudd i landbruket


Bindal kommune inviterer til fagkveld om Miljøtilskudd i landbruket mandag 20. mars


MILJØTILSKUDD I LANDBRUKET
 
Det inviteres herved til FAGKVELD OM MILJØTILSKUDD i landbruket i Nordland. Da får vi besøk fra Fylkesmannen i Nordland.
 

Sted:                   Rådhuset, kommunestyresalen
Når:                    Mandag 20. mars
Tidspunkt:         kl. 20.00
 
 

 
 
 
 
 


Program:
Miljøtilskudd i Nordland, erfaringer og nye ordninger. Hva er skjøtselplan og hvilke krav stilles? Ved Toril Austvik, fylkeagronom fra Fylkesmannens landbruksavdeling.
 
Miljøvernavdelingas krav til skjøtselplaner. Regionalt og nasjonalt verdifullt kulturlandskap i Bindal. Ved Mats Nettelbladt, førstekonsulent fra Fylkesmannens miljøvernavdeling.
 
Det er mange som i disse dager er engasjert i miljøplan trinn 2.
Grip sjansen, smi mens jernet er varmt og møt opp.
 
SKJØTSELPLANER

Sted:                   Bindal Rådhus
Tidspunkt:     Onsdag 22. mars    kl11.00 – 15.00
 

 
 
 

Hva kan og bør stå i skjøtselplaner?

Arkeolog Trine Johnson vil komme for å være behjelpelig med å lage ENKLE skjøtselplaner på eget bruk. Virkemidler – fornminneskjøtsel. Benytt sjansen NÅ!
 
Flere av tilskuddsformene blir etter hvert miljøtilskudd, og knyttes da opp mot at bruket har en plan.
Det er ønskelig at dere lærer å lage en skjøtselplan for deres eget bruk. Det kan søkes SMIL-midler til å utarbeide slike planer.Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut