Frist for registrering i samemanntallet


Innbyggere som ønsker å stemme ved sametingsvalget høsten 2005 må stå innskrevet i samemanntallet. Fristen for innskriving i samemanntallet er 31. mai.


 

Innbyggere som ønsker å stemme ved sametingsvalget høsten 2005 må stå innskrevet i samemanntallet. Fristen for innskriving i samemanntallet er 31. mai.

Manntallsskjema kan lastes ned fra Sametingets nettsider på internett: www.samediggi.no eller bestilles fra Sametinget på telefon 78 47 40 00. Til nå er 11000 stemmeberettigede samer innskrevet i manntallet.

 

Bindal kommune tilhører Sørsameområdet, som er valgkrets 12.
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut