Kommunestrukturprosjektet


I forbindelse med kommunestrukturprosjektet, skal det foretas en meningsmålingen i Bindal. Det blir holdt folkemøter ved Kjella skole, Bindalseidet skole og Bindal Rådhus 16. februar kl. 19.00.


 

 

Innbyggerne i Bindal skal ha en kommune som i framtiden evner å utføre de kommunale oppgavene godt og effektivt. Kommunene skal styrkes som velferdsytere, samfunnsutviklere og som lokaldemokratisk arena.

 

Derfor har Kommunenes Sentralforbund og Kommunal- og Regionaldepartementet  inngått samarbeid om prosjektet ”Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling”,  der kommunene er oppfordret til å gi innspill og debattere hensiktmessigheten ved nåværende kommunegrenser i løpet av 2005.

 

I Bindal er det nedsatt en gruppe bestående av folkevalgte representert fra alle politiske partier til å ta seg av dette.

Denne gruppen har bestemt at det skal gjennomføres en meningsmåling i tiden fram til 19. februar. Orientering om meningsmålingen vil bli sendt alle husstander. I forbindelse med meningsmålingen blir det holdt folkemøter ved Kjella skole, Bindalseidet skole og Bindal Rådhus 16. februar kl. 19.00.

Kommunestyret vil behandle saken i møte 15. mars før den oversendes Kommunenes Sentralforbund og departementet.

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut