Kort informasjon om fugleinfluensa


 
Fugleinfluensaen sprer seg, og er nå kommet til Sverige. Det er hittil ikke påvist fugleinfluensa-virus i Norge. Sannsynligheten er imidlertid stor for at også villfugl i Norge blir smittet.
 
Verd å vite:
Sykdommen smitter ikke fra menneske til menneske.
For at mennesker skal smittes kreves nærkontakt med syke fugler.
 
Forholdsregler:
  • Ikke ta på fugler som er døde eller virker syke.
  • Etter kontakt med fugler må hendene vaskes nøye.
  • Funn av døde trekkfugler meldes til Mattilsynets distriktskontor, tlf. 06040 eller Bindal kommune. Det samme gjelder dersom det finnes flere andre døde fugler innenfor et avgrenset område.
 
Ytterligere informasjon finnes på:
 
Plan for forebygging og bekjempelse av fugleinfluensa
Se Helse- og omsorgsdepartementets temaside
 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut