Lokal energiutredning for Bindal


Bindal Kraftlag har publisert en utredning om lokal energi.


 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i forskrift av 1. januar 2003 pålagt alle landets områdekonsesjonærer (nettselskaper) å utarbeide og offentliggjøre en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde (se vedlegg 1). A/L Bindal Kraftlag sitt konsesjonsområde er Bindal kommune.

A/L Bindal Kraftlag har i samarbeid med ECgroup AS utarbeidet den lokale energiutredningen i Bindal kommune. Den første energiutredningen for 2004 var ferdig innen 1. januar 2005. Gjeldende energiutredning gjelder for året 2005. Et åpent møte med presentasjon av oppdatert energiutredning for Bindal kommune avholdes i kommunestyresalen, Bindal Rådhus, mandag 13. februar 2006 kl. 1900.

 

Her finner du Bindal Kraftlags lokale energiutredning for 2005.

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut