Midler til ungdomssatsing


Bindal kommune inviterer lag og foreninger til å søke om støtte til ungdomstiltak.


MIDLER TIL UNGDOMSSATSING I DISTRIKTENE 2006

Kommunen har mottatt skriv fra Barne- og familiedepartementet, datert 05.01.2006, vedrørende midler til ungdomssatsing i distriktene, med søknadsfrist 01.03.2006.  Skrivet fra departementet følger vedlagt.  Hver kommune kan søke opptil kr 100 000,- i tilskudd. Midlene skal benyttes til å støtte opp om aktiviteter på fritidsområdet. De av dere som har ideer og ønsker å søke om midler, sender søknad  til Bindal kommune, Ungdomsrådet, 7980 Terråk, innen 15.02.2005.

Søknaden skal inneholde følgende:

     -  Tittel på prosjektet, 
     -  beskrivelse av prosjektet, hvordan ungdom har deltatt aktivt i planlegging av prosjektet, 
     -  budsjett for prosjektet.  

Som dere ser er det viktig at ungdommene deltar både i planlegging og gjennomføring av prosjektene.

Spørsmål kan rettes til undertegnede.  

 

Ann-Karin Øverås

saksbehandler
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut