Resultat av spørreundersøkelse


Det ble sendt ut ca 1.400 spørreskjema, og 682 kom tilbake innen fristen.


 

 

RESULTAT AV MENINGSMÅLING – KOMMUNEPROSJEKTET

Til sammen 682 svarskjema mottatt.

 

Bør Bindal fortsatt være egen kommune?

                                                           Ja                                           Nei

                                               Ant. svar          %                  Ant. svar        %_

Egen kommune totalt:            496               73,0                     183              27,0    

Med samarbeid: Sørover:          117               24,0

                           Nordover:         52               10,6

                           Begge veier:    319               65,4

 

Sammenslåing med (hvis nei):  Sør-Helgeland:                           14             7,4

                                                 Ytre Namdal:                              133            70,0

                                                Helgeland:                                       5             2,6

                                                 Namdal:                                        38            20,0


                                               

Svar fordelt på kjønn:                     Kvinner                                 Menn

                                               Ant. svar        %                    Ant. svar        %_

                                                   323              48,6                     342             51,4

 

                                                       Under 30 år                         Over 30 år

Svar fordelt på alder:          Ant. svar        %                    Ant. svar        %_

                                                     83             12,7                     569              87,3

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut