Skrivekonkurranse


Bli med i skrivekonkurransen


Liker du å skrive? Bor du i Ytre Namdal eller Bindal, har du nå sjansen til å skrive deg til en iPod eller godt lesestoff.

Skrivekonkurransen i Ytre Namdal og Bindal er et samarbeid mellom folkebibliotekene, lokalavisa og skriveROMMET i kulturnettverket KulturROMMET. Støtte til konkurransen er gitt fra Namdalsbibliotekene, Sparebanken Midt Norge og Libris Rørvik.

Alle over 15 år bosatt i regionen kan nå delta med noveller eller dikt. Alle innsendte bidrag vil bli vurdert av en fagjury. I denne juryen sitter skuespiller og bokanmelder Magne Olav Aarsand Brevik fra Bindal, lærer Solveig Kleven fra Vikna, forfatter og lærer Runbjørg Bremset Hansen fra Nærøy og biblioteksjef på Nærøy folkebibliotek Heikki Knutsen.

Hovedelementet i konkurransen er at bidragene skal være knyttet til regionen. Det er ikke et absolutt krav, men å legge handlingen til regionen eller skrive om temaer som er aktuelle eller debattert i distriktet er tips for hva vi ser for oss. Juryen vil ikke at det skal være for høytidelig å delta, og vil vurdere bidragene utifra genrell litteraturkritikk og språklig kvalitet.

De beste bidragene vil bli premiert. Gjennom samarbeidet med Ytringen har vi sikret at de beste innsendte bidragene blir publisert og kan bli lest av folk i regionen. I tillegg blir de beste premiert med bøker, og en 30 GB stor iPod til det aller beste bidraget i hver klasse.

Bidrag til konkurransen skal leveres digitalt. Adressen for innsending er skriv@kulturrommet.no.
 Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut