Stortingsvalg og Sametingsvalg 2005 i Bindal


Mandag 12. september er det valg til Storting og Sameting.


 

Du har stemmerett ved valget hvis du er norsk statsborger og

- vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2005, og som
- ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53, og som
- er, eller noen gang har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Du må dessuten stå i manntallet. (For ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand gjelder særskilte regler.)

I Bindal kan du avlegge stemme følgende steder:

Kjella                Kjella skole              10.00 – 19.00 
Bindalseidet     Bindalseidet skole   10.00 – 19.00 
Terråk              Bindal Rådhus         10.00 – 19.00
Åbygda            Forsamlingshuset    10.00 – 18.00 
Harangsfjord   Harangsfjord skole   10.00 – 18.00

Du kan forhåndsstemme på Bindal Rådhus fra og med onsdag 10. august til og med fredag 9. september. Rådhuset er åpent fra kl 0800 til 1500.

I tillegg vil det være mulig å forhåndsstemme

på Heilhornet gjestegård lørdag 3. september kl 1300—1500,
på Bindal Rådhus søndag 4. september kl 1300—1500,
på Bindalseidet Eldresenter onsdag 7. september kl 1000—1200 og
Bindal Sykehjem torsdag 8. september kl 1000—1200.

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut