Tiltaksprisen


Bindal kommune ønsker å premiere gode tiltak med en egen Tiltakspris. Frist for å komme med forslag er 1. oktober.


 

Bindal kommune oppretter en tiltakspris som utlyses for utdeling første gang i 2005 og med følgende statutter:

 § 1.  Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø- eller trivselstiltak

§ 2.  Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.

§ 3.   Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagfrist 1. oktober og alle kan foreslå kandidater til prisen.

§ 4.  Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann samt en sjekk på kr. 5000 som belastes næringsfondet.

§ 5.  Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.

 Vedtatt av Bindal kommunestyre 15. juni 2005.

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut