Tiltaksprisen utdelt


Tiltaksprisen utdelt Ole Brigt Bangstad mottok Bindal kommunes Tiltakspris for 2005 etter kommunestyrets møte onsdag 14. desember.


Ole Brigt Bangstad mottar Tiltaksprisen for 2005

Retningslinjer for prisen, som deles ut første gang i år,  er slik:

 

§ 1.      Tiltaksprisen i Bindal kommune har som formål å stimulere til næringsutvikling eller andre positive tiltak for bosetting og utvikling i kommunen som omfatter miljø- eller trivselstiltak

 

§ 2.      Tiltaksprisen i Bindal kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har vist initiativ og gjort en innsats utover det en kan forvente i tråd med formålet med prisen.

 

§ 3.      Prisen kunngjøres i lokalpressen med forslagfrist 1. oktober og alle kan foreslå kandidater til prisen.

 

§ 4.      Prisen skal bestå av et diplom underskrevet av ordfører og rådmann samt en sjekk på kr. 5000,-.

 

§ 5.      Formannskapet er jury for tiltaksprisen med rådmannen som saksbehandler. Prisen tildeles på formannskapets siste møte før årsskiftet dersom juryen finner verdige kandidater. Prisen utdeles av ordføreren ved en passende anledning.

 

Formannskapet har tildelt Ole Brigt Bangstad Tiltaksprisen for 2005 for etableringen av

Bindal Bygdesag.

 

Bangstad har stor kunnskap om skog og sagbruksvirksomhet. Han har teoretisk kunnskap

om skogbruk og praktisk erfaring fra skogsdrift i en årrekke. Han har arbeidet med

tømmermåling i mange år, og har god kjennskap til kvalitetsvurdering av skurtømmer, og

kjenner omsetningskanalene for skogvirke.

Bangstad har vist stor utholdenhet og stå-på-vilje i etableringsfasen. Han har arbeidet 

målbevist og grundig, og har løst problemer etter hvert som har dukket opp.

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut