Årets idrettsutøver / Årets ildsjel


Årets idrettsutøver / Årets ildsjel Terråk idrettslag vil ha forslag på kandidater til Årets idrettsutøver, og til Årets ildsjel/dugnadsarbeider.


 

Årets Idrettsutøver

 

Terråk Idrettslag har besluttet i styrevedtak å opprette en pris for årets utøver og en pris for årets ildsjel/dugnadsarbeider.

Prisene er ment å stimulere andre aktører både på og utenfor idrettsbanen til å vise initiativ og innsats og samtidig være en pådriver og et ideal for andre aktører, spesielt barn og unge.

 

Forslag til kandidater kan komme fra alle undergruppene og enkeltpersoner, og må meldes inn til hovedlagets styre innen 20. desember d.å.

 

Hovedlagets styre er jury og vil bearbeide de forslag som kommer inn, samt utnevne de aktuelle kandidatene, dersom de finner kandidatene verdig  prisen.

 

Utdeling av disse prisene vil finne sted på lagets årsmøte – Februar 2006.

 

S T A T U T T E R

Årets Idrettsutøver:

 

1.       Prisen skal ha som formål å stimulere andre utøvere både barn/unge og voksne til aktiv deltakelse innen all idrett.

  1. Vedkommende (han eller hun, lag eller gruppe) skal ha utmerket seg og vist initiativ og innsats innen

All idrett, enten lagmessig eller individuelt.

            Personen(e) skal ha vist en utvikling og forbedring over tid.

  1. Vedkommende kandidat(er) må ha vist positive holdninger og engasjement både på og utenfor idrettsarenaen.
  2. Hovedlaget er jury og saksbehandler, og prisen tildeles den eller de som er verdig prisen.
  3. Prisen vil bestå av et diplom og en gavesjekk som begrenser seg oppad til kr 3000.-

Årets ildsjel – dugnadsarbeider:

 

1.      Prisen skal ha som formål å stimulere andre til initiativ, innsats og engasjement på en positiv måte.

  1. Vedkommende må ha vist holdninger som stimulerer andre til økt innsats, tiltakslyst og pågangsmot, og være en pådriver for en positiv utvikling innen idrettslaget.
  2.  Hovedlaget er jury og saksbehandler og prisen tildeles den eller de som er verdig prisen.
  3. Prisen skal bestå av en diplom og en gave med idrettslagets initialer og emblem inngravert, og som viser at vedkommende er årets ildsjel.

 

Forslag på kandidater sendes styre ved Karl-Erik Solum , 7980 Terråk, mob: 970 33 447, innen 20.desember d.å.

 

 

Terråk 25.11.05

 

Med hilsen

Terråk Idrettslag

Styret
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut