Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom


Det er søknadsfrist 20. november for kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner og private aktører som jobber med målgruppen.


Regelverk for ordningen er rundskriv 01/2016 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,

Hvem kan søke:

  1. Offentlige instanser.
  2. Frivillige organisasjoner, som arbeider for å gi tilbud til ban og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir.

Søk her: www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

 

Vi har mottatt bekreftelse fra deres kommune og lagt den inn i lista over kommuner som kan søke om støtte. Nå er søknadsskjemaet for tilskuddsordningen tilgjengelig i Altinn (se lenke fra tilskuddsordningens nettside). De som ikke har kunngjort ordningen allerede, må gjøre det så fort som mulig. De viktigste punktene å ha med i kunngjøringen er søknadsfrist (20. november), hvem som kan søke og kort om tilskuddsordningen. Det er viktig at dere lenker til tilskuddsordningens nettside hos Bufdir, der regelverk, veileder, årsplan og lenke til søknadsskjemaet er publisert.

I tillegg til å kunngjøre ordningen lokalt, oppfordrer vi kontaktpersonene til å tenke gjennom hvordan dere kan gjøre muligheten til å søke om støtte best mulig kjent blant potensielle søkere (både kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner og private aktører som jobber med målgruppen). F.eks. kan informasjonsmøte/”søknadsverksted” osv. være en god anledning til å skape nettverk i kommunen og sørge for at søkere trekker på hverandres ressurser i arbeidet mot barnefattigdom. Det ser ut til å bli en relativt stor sum til fordeling også i år og vi håper å få mange gode søknader.

Som kontaktpersoner kan dere ta kontakt med oss i Bufdir dersom det er noe som er uklart for dere. Enkeltsøkere i kommunen som trenger veiledning skal ta kontakt med dere for å få veiledning i søknadsprosessen, mens dere som kontaktpersoner selvfølgelig kan snakke med oss hvis det er noe som er uklart og ikke er tydelig nok i regelverk/veileder/årsplan.

Vi vil fortsatt ta kontakt med noen av dere vedrørende feil i skjemaet (manglende signatur, tomme felt, osv).

Hanna Knoff, tlf. 466 18 511, epost: hanna.knoff@bufdir.no

Nicolai Steineger, tlf. 466 19 813, epost: nicolai.steineger@bufdir.no

Emina Simic, tlf. 466 17 925, epost: emina.simic@bufdir.no

 
Sist oppdatert den 04.nov.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner