Barnevern


BARNEVERNTJENESTEN SØR-HELGELAND 

1.9.2011 ble Barnevernstjenesten Sør-Helgeland etablert. Dette er en interkommunal barneverntjeneste bestående av kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna og Bindal. Brønnøy er vertskommune.

Les mer om barnevernet på Sør-Helgeland på Brønnøy kommunes nettsider.
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut