Basar på Bindalseidet


Tirsdag 20. november hadde småtrinnet ved Bindalseidet skole basar.


Småtrinnet ved Bindalseidet skole hadde basar tirsdag kveld. Elever, foreldre og venner fylte klasserommet og fikk høre sanger og se dans framført av elevene. Inntektene fra loddsalget gikk til FORUT sin barneaksjon i Malawi. Elevene sang flere av sangene fra Maj Britt Andersens nye cd: "Landsbybarna i Bawatele",

Overskuddet fra barneaksjonen går blant annet til undervisningsrom  ved landsbyskolen i Bawatele der mye mangler og mange elever undervises under åpen himmel. I Bawatele skal hus og matvarelagre forsterkes. I tillegg bruker FORUT penger fra barneaksjonen til prosjekter for barn i alle våre samarbeidsland.

Formålet er også å informere barn og unge i Norge om barns vilkår og rettigheter i utviklingsland. FORUTs barneaksjon inneholder stoff for mange aktuelle læringsmål i barnehage og grunnskole, som er viktige å ta opp. Det handler om demokrati, solidaritet, toleranse, livssyn, kulturforskjeller og fordeling av verdens ressurser.

 

Basar   Unn-Heidi Hamnes var ivrig leder for basaren    Landsbybarna i Bawatele CD

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut