Betalingssatser 2016


BETALINGSSATSER 2016 (f.o.m. 01.01.2016)

I kommunestyrets møte 17.12.15, sak 137/15 ble det fattet følgende vedtak:

 

1. Bindal barnehage

Barnehage

5 dg/u

4 dg/u

3 dg/u

2 dg/u

Tilleggsdag

Ordinært tilbud (8,5 t. pr. dag). 11. mndr.

Kost

300,-

240,-

180,-

120,-

 

 

400,-

Opphold

2.655,-

2.226,-

1.670,-

1.113,-

Totalt

2.955,-

2.466,-

1.850,-

1.233,-

Med betalingsmoderasjon (20 %) 11. mndr.

Kost

300,-

240,-

180,-

120,-

 

 

400,-

Opphold

2.124,-

1.781,-

1.336,-

890,-

Totalt

2.424,-

2.021,-

1.516,-

1.010,-

* Satsene gjelder fra 01.01.2016.  

* Det gis ikke betalingsmoderasjon for kosten.

* Betalingsmoderasjonen på 20 % kan etter årlig søknad gis til de som ikke kan utnytte full barnehagedag som følge av at de reiser  til/fra barnehagen med buss/båt.

* Søskenmoderasjon for andre barn er 30 %. For tredje barn (eller flere) er denne 50%. Moderasjonen regnes av barnet / barna med kortest tid eller rimeligste plass.

* Barnefamilier med lav betalingsevne, kan etter søknad gis reduksjon i foreldrebetalingen etter gjeldende regler.  I kommunestyrets møte i februar 2016 vil det komme sak om åpningstidene for barnehagene. 

2. Skolefritidsordning (SFO)

Pr. fast tilmeldt time

42,-

* Det betales for 10 mndr. i året (halv juni og halv august).

* Tilbud i skolens ferie og fridager avtales særskilt og betales som tilfeldig bruk.

* Foreldrebetalingen, for fast tilmeldt tid skal dog ikke overstige kr. 2.688,- pr. mnd.

* Barnet må være tilmeldt med en fast ukentlig brukstid gjennom året. Denne tiden betales det for i 10 måneder, halve juni og halve august. Tilbud i skolenes ferie og fridager avtales særskilt og betales som tilfeldig bruk.

Pr. time med tilfeldig bruk utover tilmeldt tid/uten tilmeldt tid

76,-

Maksimalpris (16 t/u)

2.688,-

 

3. Gjesteelever – grunnskolen

Gjestelevsats pr. år.

100.000,-

 

4. Kulturskolen

Brukerbetaling pr. halvår (Søskenmoderasjon 50 % rabatt på full pris)

1.150,-

Dirigenttjeneste kor/korps pr. uketime/år

12.500,-

 

5. Folkebad

a)

Billettpris barn

30,-

b)

Billettpris voksen

50,-

c)

Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm.(pr. time)

500,-

d)

Fast leie pr. time (hel/halv sesong)

900,- / 1.500,-

Inntekter av punkt a og b tilfaller det laget som har ansvaret. Punkt c og d tilfaller Bindal kommune. Leietakeren sørger selv for badevakter.

 

6. Utleie av kommunale lokaler

a)

Leie til offentlig dansefest

7.000,-

b)

Utleie av lokaler til konfirmasjoner, bryllup, bursdag eller lignende private arr.

1.300.-

c)

Utleie av lokaler til alle utenbygds lag, foreninger, bedrifter og organisasjoner

Time 70,- Døgn 650,-

d)

Øvrige inntektsbringende arrangement

1.800,-

e)

Bygdekino

Fastsettes av rådmannen

f)

Alle lokale kulturaktiviteter/arrangement som ikke er inntektsbringende

Gratis

g)

Utleie til skoleaktiviteter og fast utleie til aktiviteter som lokale lag og foreninger tilbyr

Gratis

 

7. Utleie av kommunalt utstyr

 

 

 

a)

Utlån av bord og stoler pr. døgn

500,-

b)

Utlån av lydanlegg pr. døgn

700,-

c)

Utlån av lysutstyr pr. døgn

700,-

Pkt. a- d gjelder ikke kommunens egne sektorer/aktiviteter

 

Skader som oppstår på utstyr i leieperioden er leiers ansvar.
Sist oppdatert den 12.sep.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner