Betalingssatser 2017


BETALINGSSATSER 2017 

1. Bindal barnehage

Barnehage

5 dg/u

4 dg/u

3 dg/u

2 dg/u

Tilleggsdag

Ordinært tilbud  11. mndr.

Kost

300,-

240,-

180,-

120,-

 

 

400,-

Opphold

2.730,-

2.286,-

1.715,-

1.143,-

Totalt

3.030,-

2.566,-

1.895,-

1.263,-

* Søskenmoderasjon for andre barn er 30 %. For tredje barn (eller flere) er denne 50 %.
Moderasjonen regnes av barnet / barna med kortest tid eller rimeligste plass.
* Barnefamilier med lav betalingsevne, kan etter søknad gis reduksjon i foreldrebetalingen etter
gjeldende regler.
* Såfremt behandlingen av statsbudsjettet fører til endring i foreslått maksimalpris for
barnehageplass, delegeres myndighet til rådmannen slik at kommunens satser justeres i samsvar
med dette.

2. Skolefritidsordning (SFO)

Pr. fast tilmeldt time

42,-

Pr. time med tilfeldig bruk utover tilmeldt tid/uten tilmeldt tid

76,-

Maksimalpris (16 t/u)

2.688,-

* Det betales for 10 mndr. i året (halv juni og halv august).

* Tilbud i skolens ferie og fridager avtales særskilt og betales som tilfeldig bruk.

* Foreldrebetalingen, for fast tilmeldt tid skal dog ikke overstige kr. 2.688,- pr. mnd.

* Barnet må være tilmeldt med en fast ukentlig brukstid gjennom året. Denne tiden betales det for i 10 måneder, halve juni og halve august. Tilbud i skolenes ferie og fridager avtales særskilt og betales som tilfeldig bruk.

3. Gjesteelever – grunnskolen

Gjestelevsats pr. år.

100.000,-

 

4. Kulturskolen

Brukerbetaling pr. halvår (Søskenmoderasjon 50 % rabatt på full pris)

1.150,-

Dirigenttjeneste kor/korps pr. uketime/år

12.500,-

Lyus og lydutstyr avtales særskilt  

 

5. Folkebad

a)

Billettpris barn

30,-

b)

Billettpris voksen

50,-

c)

Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm.(pr. time)

500,-

d)

Fast leie pr. time (hel/halv sesong)

900,- / 1.500,-

Inntekter av punkt a og b tilfaller det laget som har ansvaret. Punkt c og d tilfaller Bindal kommune. Leietakeren sørger selv for badevakter.

6. Utleie av kommunale lokaler og utstyr

Bygg/anlegg:

 

Rådhuset
Kantine eller kommunestyresal Kantine+ kommunestyresal

 

1.300,-
2.000,-

Terråk skole
Terråk samfunnshus inkl. kjøkken (offentlig dansefest)
Terråk samfunnshus inkl. kjøkken (konserter, teater, private arr. o.l)
Gymsal
Kjøkken
Undervisningsrom
Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
Leie av hele skolen (eks. basseng)

 

6.000,-
2.700,-

 

2.000,-
1.000,-
500,-
500,-
7.000,-

Bindalseidet skole
Gymsal inkl. kjøkken (offentlig dansefest)
Gymsal inkl. kjøkken (konserter, teater, private arr. o.l) Gymsal
Kjøkken
Undervisningsrom
Utlån av bord og stoler (ut av skolelokalene)
Leie av hele skolen (eks. basseng)

 

6.000,-
2.700,-
2.000,-
1.000,-
500,-
500,-
7.000,-

Tidl. Kjella skole
Gymsal
Gymsal inkl. kjøkken
Kjøkken

 

1.000,-
1.500,-
500,-

Eldresenteret, Bindalseidet

1.300,-

Bindal sykehjem, Senteret

1.300,-

Bindal barnehager

1.300,-

Bassengene på Bindalseidet og Terråk

Enkeltutleie til personer, bedrifter, mm.(pr. time)

 

500,-

Skader som oppstår på utstyr i leieperioden er leiers ansvar.

Ideelle organisasjoner, lag og foreninger med åpen medlemstegning, og hvor flertallet av medlemmene kommer fra Bindal, får gratis leie til sin ordinære virksomhet. Det må kunne
dokumenteres at minimum 2/3 av medlemmene er fra Bindal. Ved inntektsbringende arrangement skal betalingssatsene brukes. Ideelle organisasjoner, lag og foreninger med åpen
medlemstegning må likevel betale for leie av svømmebassengene og bruk av dusjer. Her vises det ellers til vedtatte betalingssatser for folkebadene i Bindal. Unntatt fra å betale leie er også arrangementer iverksatt og drevet av egen enhet (kommunen selv), og tiltak som i henhold til lovverk har rett til gratis leie av lokaler til sin virksomhet. I gitte tilfeller må det betales ekstra for kostnader forbundet med tilsyn/drift og renhold. Dette kan f. eks gjelde forretningsmessige arrangementer og festarrangementer.
Sist oppdatert den 21.sep.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner