Kjella barnehage


Avdelingsleder:
Tina Kristin Vassli Kveinsjø

Barnehage og SFO
Kjella barnehage

Åpningstider: 
Kl. 07.15/07.30 - 16.00
Fra 21. november 2016 er åpningstiden kl 0700 - 1630.

Tlf. 750 31 729

E-post:
kjella.barnehage@bindal.kommune.no

 

Årsplan 2016/17


Månedsplaner

Her finner du månedsplaner for gjeldende barnehageår. Planene legges ut fortløpende. 

2017

Månedsplan for oktober

Månedsplan for september

Månedsplan for august

Månedsplan for juni

Månedsplan for mai

Månedsplan for april

Månedsplan for mars

Månedsplan for februar

Månedsplan for januar

 

Temaplaner

Temaplan for oktober - høst

Temaplan for september - brannvern

Temaplan for august - oppstart, tilvenning og sosial leveregler

Temaplan for juni - mennesker, flerkulturelt og sommer

Temaplan for mai - tall
 

Temaplan for mars - hest

Temaplan for februar - Karneval, fastelavn, morsdag og samenes dag
 

Temaplan bokstaver

 

 

 

2016

Månedsplan for august

Månedsplan for september

Månedsplan for oktober

Månedsplan for november

Månedsplan for desember


 

Temaplaner

2016
Temaplan for januar

Temaplan for februar

Temaplan for april - Insekter

Temaplan for mai - kunst og kreativitet

Temaplan for juni

Temaplan oppstart: Venneregler og sosiale leveregler 

Temaplan for september - brann

Temaplan høst

Temaplan førstehjelp

Temaplan advent og jul

 

Tilsynsrapporter

Her kan du se den offentlige delen av rapporten om Bindal barnehage avdeling Kjella

Regionalt samarbeid om tilsyn og kvalitetsutvikling
Med utgangspunkt i ønske om å heve kvaliteten i barnehagene har vi siden januar 2011 hatt ekstern barnehagevurdering på Sør-Helgeland.
Begrunnelsen av behovet finner en også i Rammeplan for barnehagen kap. 4.3 -vurdering av arbeidet i barnehagen.
Rammeplanen sier: ”Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, kan bidra til en åpen og bred debatt om målet, innholdet, oppgavene og kvaliteten i barnehagen.”
Videre: ”Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon”.
Skole- og barnehage ansvarlige i kommunene på Sør-Helgeland (fagutvalget) opprettet i 2011 en vurderingsgruppe for barnehagene i regionen. Regionen består av mange små kommuner som hver for seg ikke maktet å gjennomføre ekstern vurdering. I det regionale samarbeidet er økonomiske og personlige ressurser samlet og benyttet på tvers av kommunegrensene på en god og effektiv måte. Denne gruppen har fra høsten 2013 fått ansvar for praktisk gjennomføring av tilsyn (rammefaktor- og tematilsyn) med barnehagene. Gruppens deltakere benevnes som; tilsynsansvarlige.
Denne rapporten, omhandler del B av tilsynet – tematilsyn (bygd opp etter modellen om ekstern barnehagevurdering).
Formålet med tematilsynet er å være til hjelp i arbeidet med pedagogisk kvalitetsutvikling i barnehagen – slik:
 Sikre kvalitetsutvikling
 Erkjennelse av at barnehagen behøver ekstern hjelp i sitt vurderingsarbeid
 Være med å oppfylle kravet i Lov om barnehager § 16 om kommunen sitt ansvar for tilsyn.

Hvem er tilsynsansvarlige?
Tilsynsgruppen er sammensatt av pedagoger i barnehager fra Sør-Helgeland. De har bred og variert pedagogisk bakgrunn, og skal føre tilsyn med alle barnehagene i regionen hvert tredje år. Ingen fører tilsyn med barnehager i egen kommune.

 

Årsplaner 


 

 
Sist oppdatert den 28.sep.2017