Bindal blir slått sammen med Vikna, Leka og Nærøy til Ytre Namdal


Tirsdag kveld ble det kjent at kommunalkomiteen på Stortinget går inn for å slå sammen Bindal med sine tre naboer.


Aftenposten skriver: 

Hastebehandling

Årsaken til Stortinget «speedbehandler» kommunereformen er at stortingsflertallet ønsker å imøtekomme utålmodige kommuner og ordførere som har bedt om en avklaring på om de blir slått sammen med nabokommunen(e) eller ei.

Det gjelder også kommuner som har frivillige positive vedtak, men som avventer endelig klarsignal fra Stortinget.

Dette skjer selv om kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og Regjeringen ennå ikke er ferdig med sin proposisjon om saken. Den vil, etter det Aftenposten får opplyst, foreligge før påske.

Avtalen vil dermed bli «lagt inn» i Sanners proposisjon. Det vil innebære at det er et reelt og avklart flertall på Stortinget for reformen, slik at behandlingen av Sanners proposisjon i stor grad blir en formalisering av denne enigheten.

Det har, etter det Aftenposten erfarer, også vært et poeng for de fire partiene å gjøre seg «ferdig» med en omdiskutert kommunereform i god tid før valget.

VG skriver: 

VG får bekreftet at det nå er enighet om å slå sammen 13 av landets kommuner.

Regjeringen har jobbet intenst bak lukkede dører med å å få til en avtale om å slå sammen kommuner landet rundt med tvang. Tirsdag kveld får VG bekreftet at 13 kommuner nå slås sammen mot sin vilje. Aftenposten erfarer også at 13 kommuner blir slått sammen mot sin vilje.

Det betyr at landets 428 kommuner nå blir til 363. 

KrF er etter det VG får opplyst ikke med på kommune-avtalen.

Kommunene som slås sammen er:

* Spydeberg i Østfold

* Fet i Akershus

* Skedsmo i Akershus

* Sørum i Akershus

* Søgne i Vest-Agder

* Lindesnes i Vest-Agder

* Balestrand i Sogn og Fjordane

* Leikanger i Sogn og Fjordane

* Haram i Møre og Romsdal

* Ørland i Sør-Trøndelag

* Vikna i Nord-Trøndelag

* Leka i Nord-Trøndelag

* Bindal i Nordland 

NRK skriver: 

Etter det NRK erfarer har forhandlerne langt på vei landet en avtale, og ifølge våre kilder blir følgende kommuner slått sammen mot sin vilje:

  • Søgne: Kristiansand og Songdalen ønsket sammenslåing, men Søgne sa nei etter folkeavstemning. Songdalen sa som forutsetning for sitt ja-vedtak at også Søgne skulle være med.
  • Haram: Blir slått sammen Stor-Ålesund (Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog). I utgangspunktet ønsker Haram kun å slå seg sammen med Sandøy.
  • Fet: Med Skedsmo og Sørum. De to har fattet positive vedtak, mens Fet har sagt nei.
  • Lindesnes: Både Mandal og Marnardal ønsker å ha Lindesnes med i en sammenslåing. Lindesnes sitt nei-vedtak kan dermed blir omgjort i Stortinget.
  • Evenes: Narvik, Ballangen og Tysfjord skal slå seg sammen. Behovet for kunnskapssamfunn rundt Evenes flystasjon og ønsket om en sterk kommune i regionen kan gjøre at stortingsflertallet vil ha med Evenes her.
  • Vikna, Bindal og Leka: I Ytre Namdal er det kun Nærøy som har fattet et positivt vedtak, men særlig for Venstre har det vært viktig med en sammenslåing av de fire kommunene.
  • Spydeberg: Der er ikke lokalpolitikerne helt enige med seg selv. Et flertall på Stortinget vil slå dem sammen med Askim og Hobøl.
  • Leikanger og Balestrand: Har vedtak på at de vil stå alene, men blir trolig slått sammen med Sogndal.
  • Ørland: Etter det NRK forstår blir Ørland slått sammen med Bjugn, selv om Bjugn etter å ha blitt avvist av Ørland vendte seg mot Åfjord.

Nylig holdt Frp et gruppemøte der saken var et sentralt tema. Deretter hastet Frps kommunalpolitiske talsmann, Helge André Njåstad videre til et nytt møte. Etter det NRK forstår skulle han møte fraksjonslederne for Venstre, KrF og Høyre.

KrF ikke med på tvang

Når det gjelder kommune har det store stridsspørsmålet vært tvang eller ikke tvang. Som NRK har fortalt tidligere har KrF blitt oppfattet som en bremsekloss i forhandlingene.

Gruppa har vært splittet i synet på tvang, og mange av vist til at landsmøtevedtaket fra 2013 åpner for at partiet kan støtte tvang unntaksviks.

Etter det NRK forstår har KrF likevel til slutt bestemt seg for å si nei til all tvang.

 

 
Sist oppdatert den 21.feb.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner