BINDAL KOMMUNE ØNSKER INNSPILL TIL NY AREALDEL TIL KOMMUNEPLANEN


Alle som har planer om å legge til rette for bygging av boliger, hytter, naust, småbåthavner mv. bes om å gi innspill til Bindal kommune. Vi ønsker også innspill på områder som bør bevares slik de er av hensyn til friluftsliv, natur mv. eller tiltak som ønskes iverksatt for å fremme bl.a. friluftsliv og folkehelse. Frist for innspill er satt til 20. august 2015.


For å strukturere innspillene og lette arbeidet med vurderingen av de, må innspillene inneholde visse kjerneopplysninger. Det har blitt utarbeidet to skjema som skal brukes for å sende inn innspill, se vedlegg. Det ene skjemaet er for konkrete utbyggingsforslag, det andre er for generelle innspill om hvordan arealene i kommunen kan legges til rette for at Bindal skal få «vind i seglan!».

Skjema for konkrete utbyggingsforslag

Skjema for generelle innspill

Alle som sender inn innspill skal få et skriftlig svar om at innspillet er mottatt, samt innenfor hvilken tidsramme en kan forvente å få et mer konkret svar.

Alle områder som det kommer innspill på skal befares. Befaringene skal være åpne for alle interesserte og annonseres med oppslag på facebook og kommunens hjemmeside. Berørte parter skal kontaktes direkte.

Spørsmål kan rettes til prosjektleder Marit Røstad, tlf: 75 03 25 54 eller pr epost: marit.rostad@bindal.kommune.no 

 

Utvalgte utsnitt fra gjeldende arealdel til kommuneplanen (2004-2018):

Bindalshalvøya

Harangsfjord/Selfjord

Helstad/Bangstad/Åbygda

Horsfjord

Terråk/Sørfjorden
Sist oppdatert den 27.jul.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner