Bindal kulturskole


Velkommen som elev ved kulturskolen i Bindal !

 

Hos oss får du muligheten til å lære deg å spille et instrument, synge, spille sammen i band, danse, være med i teatergruppe eller synge i kor.

Vi håper du leser gjennom vår folder, og krysser av for ønsket aktivitet. Våre aktiviteter er rettet mot barn og unge, voksne kan også søke.

For å være elev på instrumentalopplæring må du disponere et instrument. Korpsinstrument får du kanskje låne av et korps i nærheten. Du trenger ikke være medlem i et korps for å være elev hos oss.

Påmelding til kulturskolen er bindende for ett skoleår. Hvis man likevel ønsker å slutte, må utmelding skje skriftlig.  Undervisningen følger skoleruta i kommunen. Fravær skal helst meldes til læreren så tidlig som mulig.

Alle elever, også de som har plass dette skoleåret, må søke for neste skoleår. Vi kan ikke love at alle tilbudene her kan gjennomføres. Det avhenger av antall søkere og hvilke lærerkrefter vi får.

Instrumentalundervisning
Undervisingen foregår enten som enkeltundervisning eller i små grupper. Du må ha eget instrument, eller låne av andre, f.eks. gjennom et av kommunens 3 korps.

Bandundervisning
Du som spiller alene eller sammen med noen, kan få hjelp av oss til å å øve på samspill.

Prosjektarbeid/samarbeid
Så langt det er praktisk mulig vil vi forsøke å hjelpe skolene med prosjekt.

Dirigenttjenester
Kor, korps og andre kan søke om dirigenttjenester av oss.

Et skoleår består av to semester, og du får krav om betaling to ganger i løpet av skoleåret. Vi gir søskenmoderasjon på 50%. Du må fylle ut de nødvendige feltene i påmeldingsskjemaet for å få moderasjon.




Sist oppdatert den 11.apr.2016


Tips en venn Skriv ut