Bindalsdagen 2015


Det er nå vedtatt retningslinjer for Bindalsdagen. Det er søknadsfrist 15. desember 2014 for å søke om arrangementet.


Vi ber de som allerede har søkt, om å sende ny søknad.

Søknaden kan skrives som et brev, og må inneholde følgende:

  • En beskrivelse av arrangementet med program, og litt om praktiske sider som servering, toalett, parkering, samarbeidspartnere, behov for telt, mm.
  • Tid og sted
  • Budsjett
     

Søknaden sendes til Oppvekst- og kultursektoren, Bindal kommune, Bindal rådhus, 7980 Terråk.

 

1. Bindalsdagen skal være et dagsarrangement som er åpent for alle, der lokal kultur, husflid og håndverk stilles ut og lag og foreninger kan informere om sin virksomhet. I tillegg er det åpent for salg av ulike produkter som passer inn i arrangementets profil.
2. Det kan være åpent for utstillere også fra andre steder enn Bindal.
3. Det bør være salg av mat og drikke, gjerne av lokal karakter.
4. Det bør være familievennlige aktiviteter.
5. Det kan være et kveldsarrangement, med musikk, dans, revy, konsert eller annet. Det skal ikke selges alkohol med en alkoholprosent over 22. Det er viktig at søknad om skjenkebevilling blir sendt inn i god tid før arrangementet.
6. Bindalsdagen gjennomføres annethvert år (2015-2017-2019- osv.) i siste delen av august. Det skal legges vekt på geografisk spredning. Tidspunktet for Bindalsdagen må ikke kollidere med andre tradisjonelle arrangement.
7. Det følger ikke med pengestøtte fra Bindal kommune til gjennomføring av arrangementet.
8. Bindal kommune deltar med egen stand.
9. Nord-Vedstrand aktivitetslag har 2 telt som kan lånes vederlagsfritt.
10. Høsten før Bindalsdagen lyses det ut i Bindal med sikte på å få arrangør til Bindalsdagen.
11. Administrasjonen beslutter hvem som skal være arrangør av Bindalsdagen.

Vedtatt av formannskapet i Bindal 27. oktober 2014.

 

Ideen om Bindalsdagen ble første gang lansert i 2008. Målet var å få til et samlende arrangement for hele Bindal. Det var kommunestyrets medlemmer som var arrangør dette året.


Tidligere arrangører:

År  Arrangør  Sted
2008  Kommunestyret  Årsandøy
2011  Nord-Vedstrand aktivitetslag Holm
2013  Bindalseidet songlag  Bindalseidet
2014  Ungdomslaget Fram og Mon Amour
(Karoline Velde og 
Kenneth Wermundsen)
Helstad og Bangstad


 
Sist oppdatert den 09.sep.2015


Tips en venn Skriv ut Abonner