Bindalsdagen


Retningslinjer for Bindalsdagen, vedtatt i Bindal formannskap 27.10.14 i sak 74/14.


Retningslinjer for Bindalsdagen

 

Det er søknadsfrist 1. desember 2017 for å søke om å arrangere Bindalsdagen i 2017. Se retningslinjene. 
Sist oppdatert den 29.nov.2016