Bostøtte


Beskrivelse

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Sist endret 14.01.2013 12:21:46

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.  

Sjekk om du kan få bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/ )

 

Hvordan søke bostøtte?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

Søk bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ )

Papirsøknader skal du sende til NAV Bindal, Bindal rådhus, 7980 Terråk.

 

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

  • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
  • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis boutgiftene endrer seg
  • hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/ )

 

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/ )

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

 

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/ ). Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

          NAV Bindal, Bindal rådhus, 7980 Terråk.

Til toppen

Regelverk

 

 
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut