Bygdekinoen i Bindal


Datoer for visninger i Bindal i 2016


 

Bygdekinoen  i 2016
Programmet for Bygdekinoens visninger i Bindal finnes på deres egen nettside.
Bygdekinoen besøker Terråk samfunnshus  og Vonheim ungdomshus
 
Datoer Terråk samfunnshus: Fredagene  8. januar, 19. februar, 1. april, 13. mai, 19. august, 30. september, 11. november.
 
Datoer Vonheim ungdomshus: Onsdagene 6. januar, 3. februar, 2. mars, 30. mars, 27. april, 25. mai, 17. august, 14. septe,ber, 12. oktober, 9. november, 7. desember.Sist oppdatert den 09.feb.2016