Drenering av jordbruksjord


Landbruksdirektoratet har utarbeidet nytt søknadsmateriell. Det nye materiellet er tilpasset endret krav til miljødokumentasjon og utvidelsen av ordning for planerte arealer.


Søknadsskjemaet for drenering av jordbruksjord er revidert og skal benyttes. Det er også utarbeidet to nye skjemaer for plan og miljødokumentasjon. Det er ikke krav om å benytte skjemaer for plan og miljødokumentasjon.

Fra 2016 kan det gis tilskudd til drenering for planerte arealer som ikke tidligere er grøftet. Dette utgjør store arealer med et betydelig dreneringsbehov. God grøfting av slike arealer gir miljøgevinst gjennom redusert overflateavrenning og erosjon av jord og næringsstoffer. Kravet om at arealet tidligere skal være grøftet gjelder fortsatt for øvrige arealer.

Etter at miljøplan ble avviklet fra 2015, er miljøplan trinn 2 erstattet med miljøvurdering av tiltaket.

Landbruksdirektoratet skal revidere rundskriv 2013-5 om forvaltning av forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord, seinere i vår.

Søknadsskjema om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Skjema: Miljøvurdering av drenering

Skjema: Plan for drenering
Sist oppdatert den 01.apr.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner