Dyrevernnemnda for Helgeland


Mattilsynet har oppnevnt dyrevernnemnd for Helgeland for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020.


Navn
Adresse
Postadresse
Kontaktinformasjon
Arnold Alsli Dalaveien 18 7982 Bindalseidet Tlf: 75 03 14 72
Mobil: 958 69 127
Are Mørk Eidem 8980 Vega Mobil: 415 14 024
Tor Martin Hauan   8920 Sømna Tlf: 75 02 04 91
  Mobil: 951 38 655
Solveig Hopaneng Kveldsolgata 58 8618 Mo i Rana Mobil: 976 66 903
Øyvind Bratt Langfjellveien 400 8615 Skonseng Mobil: 913 89 428
Roar Jenssen Søvikveien 395 8804 Sandnessjøen Tlf: 75 04 54 36
Mobil: 901 94 428
Anette Jåstad Ervikveien 25 8869 Tjøtta Tlf: 75 04 53 54
Mobil: 915 13 317
Jan Magnus Olsen Ottingsveien 39 8890 Leirfjord Tlf: 75 04 96 26
Mobil: 480 34 770
Mette Ånes Herringvegen 749 8659 Mosjøen Mobil: 916 00 958
Stine Sæterstad Gamarksveigen 95 8658 Mosjøen Mobil: 473 87 158

 

Dyrevernnemnda skal konstituere seg selv med leder og nestleder.

 

Dyrevernnemndenes oppgave og ansvar:

Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynet. Nemndene skal bistå i det lokale tilsynsarbeidet med lekmannsskjønn i dyrevelferdssaker.

  • Med lekmannsskjønn menes i denne sammenheng vurderinger av dyrevelferd gjort på bakgrunn av holdninger som er representative for ansvarlige personer med praktisk erfaring fra dyrehold. Oppfatningen av hva som er god dyrevelferd er i stadig endring i befolkningen. Bistand fra dyrevernnemndene skal bidra til at Mattilsynet fanger opp disse endringene.
  • Medlemmene oppnevnes av Mattilsynets region for 4 år om gangen.
  • Dyrevernnemndene er en del av Mattilsynets avdelingskontor, og er underlagt avdelingssjefen.
  • Medlemmene i nemnda skal ha praktisk erfaring fra dyrehold, og kunnskap om og interesse for dyrevelferd. Kommunen, husdyrnæringen, sportsdyrorganisasjoner og dyrevernorganisasjoner kan foreslå deltakere.
  • Dyrevernnemndene kan bistå avdelingskontoret både i forbindelse med inspeksjoner og i enkeltsaksbehandling, og kan i noen tilfeller fatte vedtak om midlertidig forvaring.
  • Etter avtale med avdelingssjefen kan dyrevernnemnda også gjennomføre egne inspeksjoner, for eksempel ved bekymringsmeldinger.
  • For å få kontakt med dyrevernnemnda der du bor, må du ringe det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.Sist oppdatert den 02.jan.2017


Tips en venn Skriv ut Abonner