E-resept


E-resept innføres i Nordland


E-resept i Nordland   

​Arbeidet med å innføre e-resept i Nordland starter tirsdag 22. mai. E-resept øker sikkerheten og gjør hverdagen enklere for legemiddelbrukere.

E-resept er til nå innført i Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Finnmark og Troms samt i store deler av Vestfold og Telemark.

Alle apotek i Nordland vil kunne ekspedere e-resepter fra 22. mai. Bandasjister og legekontor benytter e-resept fra denne datoen eller så snart de har gjort nødvendige forberedelser. De fleste vil være i gang i løpet av noen uker.

 

Der e-resept er innført ekspederes fortsatt gyldige papirresepter. Dersom man skal til en kommune hvor e-resept ikke er i bruk ennå, kan legen skrive ut papirresept.

 

Økt sikkerhet

Den nye ordningen blir godt mottatt både av befolkningen, leger, apotek og bandasjister. E-resept gir tryggere og enklere rutiner og øker pasientsikkerheten.

- Faren for feilmedisinering, feilutlevering og uheldige kombinasjoner av legemidler reduseres med e-resept, sier avdelingsdirektør Anne-Lise Härter i Helsedirektoratet.

Fordi apotek og bandasjister henter resepten fra en sentral database, er det vesentlig vanskeligere å forfalske en e-resept enn en papirresept.

 

Med e-resept lanseres også en ny selvbetjeningstjeneste på nett: Mine resepter. Den er et tilbud til de som ønsker det og gir brukeren god oversikt over gyldige e-resepter.

 

Videre innføringsplan

Trøndelagsfylkene innfører e-resept fram mot sommeren. – Da vil e-resept være i bruk i halvparten av landets fylker. Til høsten går vi i gang i Møre og Romsdal, Oslo og Akershus. De øvrige fylkene kommer tidlig i 2013, opplyser Anne-Lise Härter.

 

Fakta om e-resept

 

 

 

 

 
Sist oppdatert den 09.sep.2015