Elgsituasjonen i boligfelt


Lensmann Rune Arstein oppfordrer til forsiktighet i omgang med elg som for tiden oppholder seg i boligstrøk i Bindal


Elgsituasjonen i boligfelt

Den siste tiden har et stort antall elg hatt tilhold i områder nært og i bebyggelse. Dette er kanskje ikke en adferd bindalinger flest forbinder med elg. Den virker lite sky og flykter ikke slik man er vant til ellers i året. Adferden handler om overlevelse, og dette skjer hvert år.

For elgen er vinteren en kritisk tid på året, og dette må sees i sammenheng med snømengden i utmark og mangel på energirik mat. Når tilgangen på mat er liten, brukes ikke energi på å flykte. I vår landsdel forflytter dyrene seg til innlandet om sommeren, og til kysten om vinteren. Det er dette vi ser nå.

Mange føler uro, og noen er også redd for å ha så store dyr tett innpå seg. Min sterke oppfordring er allikevel å la dyrene være i fred. Det har liten effekt å jage dyrene, de vil komme tilbake. Dersom dyrene blir presset, kan enkelte individ velge å ta opp kampen med den som jager. Dette har absolutt et potensial for skade på mennesker.  

Bindal kommune har tidligere lagt ut kontaktinformasjon i forhold til hendelser med aggressive dyr og det har kommet inn flere meldinger.

Som lensmann har jeg også et ansvar. Tirsdag 2. mars deltok jeg i et møte med viltnemda i kommunen.

Det ble diskutert flere tiltak for å begrense ulempene som er beskrevet i meldingene. Støttefôring og kvisting er noe av dette. Enkelte tiltak blir tatt med videre for å redusere utfordringene kommende vintre.

Viltnemda har startet et arbeid for å peke ut de dyrene som viser aggressiv adferd. Disse blir vurdert avlivet. Ved avliving vil jeg sammen med viltnemda sørge for at det skjer på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Det er ikke aktuelt å avlive mange dyr.

Jeg vil oppfordre alle til å vise forsiktighet i omgang med dyrene og fortsatt å melde inn uheldige episoder slik at vi kan få en best mulig oversikt over situasjonen.

Mvh

Rune Arstein

Lensmann i Bindal

 

elg.jpg
Sist oppdatert den 02.mar.2016


Tips en venn Skriv ut Abonner