Elgjakta 2008


Resultatet av jakta i 2008 er klart.


Endelig resultat av elgjakta 2008 foreligger nå. På de arealene der Bindal kommune forvalter jakta, er det til sammen felt 251 dyr. Dette er en økning på 21 dyr fra 2007. Korrigert for arealer Bindal forvalter i Nærøy, Leka og Sømna og arealer Brønnøy forvalter i Bindal er det til sammen felt 257 dyr i Bindal. Dette er en økning på 17 dyr fra 2007.
 
Elgjakta 2008 - endelig fellingsresultat 
  Bindal og Austra
                   
                   
                   
  Godkj. Tildelt  Felt
Storviltomr./vall/ areal Handyr Hodyr I alt
jaktfelt da Totalt Kalv 1 1/2 år eldre Kalv 1 1/2 år Eldre  
Hollup/Aune 8150 5 1   2 1   1 5
Gaupen/Granåsen 20125 11 2 2 3 2   2 11
Imøy/Stavøy 4000 2         1   1
                   
Sørfjord/Kolbotn Storviltområde:                  
Kolla 4700   1 1         2
Fornes/Lien 5175           2   2
Årsand/Dypvik/Oldervik 15675   1   2 1 2   6
Langeng/Litun 1600     1         1
Årsandøy/Bakkan 2550   1           1
Sum Sørfjord/Kolbotn storviltomr. 29700 17 3 2 2 1 4 0 12
                   
Felles tild. - Eide/Harangen/Skotnes                  
Eide/Harangen 22850   1 1 4 2 1 3 12
Skotnes 4500               0
Sum - Eide/Harangen/Skotnes 27350 15 1 1 4 2 1 3 12
               
                   
Indre Bindal storviltomr.                  
Plahtes Eiend. Åbygda inkl. Gautmo 92120   2 1 7 7 6 8 31
Plahtes Eiend. Terråk 20125     2 3   2 2 9
Brevik 5525   1 1 1       3
Vassås/Sylten/Strand 20910   2 1 2 3 1 1 10
Horstad Gård 11550     2 1 1 1 1 6
Fuglstad 14650   1 1 4 1 1 1 9
Bangstad 10775   1 1 1   1 1 5
Kolsvik 18500       2   3 5
Sum Indre Bindal storv.omr. 194155 100 7 9 21 12 12 17 78
                   
Bindalshalvøya storviltomr.                  
Lysfjord 9275   2 3 2 1 1   9
Skreddervik/Aakvik 6600   2 1 2   1 1 7
Storheil/Lian/Åsaunet 6250       3 3 1   7
Røytvoll/Skauvik 8950   1   3 1 2 1 8
Holten/Fjellet/Bøkestad 8485   3 1 2   1 2 9
Bindalseidet Grunneierlag 12375   4 2 3   4 2 15
Hildringen 8575   2   2     3 7
Holm/Solstad/Holm 7415   2 1 2 2 4   11
Horsberg 4525               0
Alsli 4250   1           1
Skjelsvik 6025   1   2 2 1 1 7
Mark 3375   1   2 1     4
Sum Bindalshalvø. storv.omr. 86100 86 19 8 23 10 15 10 85
                   
Austra Storviltområde                  
Gutvik 21200   2 1 2 1 1 1 8
Skotnes/Dragland/Seliseth 5650   1 1     1   3
Oppdal/Otervik 7925     2   1     3
Årseth - Nordhorsfjord 17775   1   1   3   5
Hiller 3375     1         1
Sum Austra storviltområde 55925 20 4 5 3 2 5 1 20
                   
Øksn.øy/Reppen/Hesim. storv.omr.                  
Øksningsøy 8200   1   1     1 3
Reppen/Seternes 15250   1 3 3 2 2 2 13
Selfjord 5975   2   2 1     5
Hesimark/Setran 7950     1 2 2   1 6
Sum Øksn.øy/Rep./Hesim.storv.omr. 37375 27 4 4 8 5 2 4 27
                   
Sum Bindal og Austra 462880 283 41 31 66 35 40 38 251
+ Vassbygda 28025 37 1 6 4 1 3 6 21
- Nærøy og Leka -33125 -12 -3 -3 -2 -1 -2 -1 -12
 - Sømna -4900   -1   -1     -1 -3
Fellingsresultat - Bindal 452880 308 38 34 67 35 41 42 257
                              Nøkkeldata:     Bindal og Austra Bindal
  Andel kalv   30,3 % 28,4 %
  Andel ungdyr   58,6 % 57,6 %
  (kalv + 1/2 år)      
  Andel eldre ku   15,1 % 16,3 %
  Fellingsprosent   89 % 83 %
  Forholdet handyr/hodyr 55 45 54 46Sist oppdatert den 28.jan.2016