Elgjakta 2004


 

 

Elgjakta  2004 - Endelig fellingsresultat
Bindal og Austra

 

  Godkj. Tildelt  Felt
Storviltomr./vall/ areal   Handyr Hodyr I alt
jaktfelt da Totalt Kalv 1 1/2 år eldre Kalv 1 1/2 år Eldre  
Hollup/Aune 8150 5 1 1 1 1   1 5
Gaupen/Granåsen 20125 8 1   2 1   3 7
                   
Felles tildeling - Sørfjorden:                  
Kolla 4700     1   1   1 3
Fornes/Lien 5175     1 1       2
Årsand/Dypvik/Oldervik 18225   1 1   3 1 1 7
Langeng/Litun 1600               0
Sum Kolla/Fornes-Langeng/Olderv. 29700 17 1 3 1 4 1 2 12
                   
Felles tild. - Eide/Harangen/Skotnes                  
Eide/Harangen 22850   2 2 3   1 2 10
Skotnes 4500               0
Sum - Eide/Harangen/Skotnes 27350 11 2 2 3 0 1 2 10
                   
                   
Indre Bindal storviltomr.                  
Plahtes Eiend. Åbygda 87270   4 7 6 5 3 8 33
Plahtes Eiend. Terråk/Brevik 25650   4 2 3 1 3 2 15
Vassås/Sylten/Strand 20910   1 3 3 2   2 11
Horstad Gård 11550     3   1 2 1 7
Fuglstad 19500   1 2 2 2 1 2 10
Bangstad 10775   1 1 1 1 1   5
Kolsvik 18500     3 2   1 3 9
Sum Indre Bindal storv.omr. 194155 100 11 21 17 12 11 18 90
                   
Bindalshalvøya storviltomr.                  
Lysfjord 9275     2 1 1   1 5
Skreddervik/Aakvik 6600     1 1 2 1   5
Storheil/Lian/Åsaunet 6250   1   3       4
Røytvoll/Skauvik 8950   1   1 2   1 5
Holten/Fjellet/Bøkestad 8485   1 1 2   1   5
Bindalseidet Grunneierlag 12375   1 1 3 2   1 8
Hildringen 8575     1 2 1 1   5
Holm/Solstad/Holm 7415     1 2 2     5
Horsberg 4525     1     1   2
Alsli 4250     1         1
Skjelsvik 6025       1 1 2   4
Mark 3375   1   1       2
Sum Bindalshalvø. storv.omr. 86100 52 5 9 17 11 6 3 51
                   
Austra Storviltområde                  
Gutvik 21200   2 4         6
Skotnes/Dragland/Seliseth 5650   1 1         2
Oppdal/Otervik 7925   1       1   2
Årseth - Nordhorsfjord 17775       1 1 1 1 4
Hiller 3375     1         1
Sum Austra storviltområde 55925 15 4 6 1 1 2 1 15
                   
Øksn.øy/Reppen/Hesim. storv.omr.                  
Øksningsøy 8200   1 1         2
Reppen/Seternes 15250   1 2 3 1 1   8
Selfjord 5975       1 1 1   3
Hesimark/Setran 7950   1   2 1     4
Sum Øksn.øy/Rep./Hesim.storv.omr. 37375 17 3 3 6 3 2 0 17
                   
Sum Bindal og Austra 458880 225 28 45 48 33 23 30 207
+ Vassbygda 28025 37 5 2 5 2 4 4 22
- Nærøy og Leka -33125 -9 -3 -5     -1   -9
- Olderbakken - Sømna -2950 -1           -1 -1
Fellingsresultat - Bindal 453780 252 30 42 53 35 26 33 219
                   
                              Nøkkeldata:     Bindal og Austra     Bindal
  Andel kalv   29,5 %     29,7 %
  Andel ungdyr   62,3 %     60,7 %
  (kalv + 1/2 år)              
  Andel eldre ku   14,5 %     15,1 %
  Fellingsprosent   92 %     87 %
  Forholdet handyr/hodyr 58 42     57 43Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut