Elgjakta 2005


 

Elgjakta  2005 - Fellingsresultat   
Bindal og Austra

Endelig resultat

               
                 
                 
Godkj. Tildelt  Felt
areal   Handyr Hodyr I alt
da Totalt Kalv 1 1/2 år eldre Kalv 1 1/2 år Eldre  
8150 5   2 1 2     5
20125 9     3 2   2 7
                 
                 
4700   1 1 1       3
5175       1   1   2
15675   1 1 1 1 1 1 6
1600               0
2550         1     1
29700 17 2 2 3 2 2 1 12
                 
                 
22850   1 2 2 2 1 2 10
4500               0
27350 13 1 2 2 2 1 2 10
                 
                 
                 
92120   3 9 6 3 7 9 37
20125     2 1   1 3 7
5525     1 1 1     3
20910   1 2 2 2 1 2 10
11550   1 1 1 2   1 6
14650   2   2 2 1 1 8
10775   2 1 1     2 6
18500   1 2 3 2   1 9
194155 100 10 18 17 12 10 19 86
                 
                 
9275   1 2     1 1 5
6600   2   1     1 4
6250   1 1 2       4
8950   1   1 1 1 2 6
8485   2 1 2   1   6
12375   1 2 2 1 1 1 8
8575   1 2 1   2   6
7415   2   1 1 1 3 8
4525               0
4250       1     1 2
6025   1   1 1   1 4
3375       1 1     2
86100 55 12 8 13 5 7 10 55
                 
                 
21200   2   1 1 2 1 7
5650     1       1 2
7925           1 1 2
17775   1 1 1   1   4
3375               0
55925 15 3 2 2 1 4 3 15
                 
                 
8200   1           1
15250     3 2 3   4 12
5975       2       2
7950   1 1 2   1 1 6
37375 22 2 4 6 3 1 5 21
                 
458880 236 30 38 47 29 25 42 211
28025 37 4 4 5 1 3 4 21
-33125 -9 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -9
-2950 -1     -1       -1
453780 263 32 41 50 29 26 44 222
                 
    Bindal og Austra     Bindal
Andel kalv   28,0 %     27,5 %
Andel ungdyr   57,8 %     57,7 %
(kalv + 1/2 år)              
Andel eldre ku   19,9 %     19,8 %
Fellingsprosent   89 %     84 %
Forholdet handyr/hodyr 55 45     55 45

Les mer om jaktresultat på www.hjortevilt.no og på www.ninanaturdata.no
Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut