Elgjakta 2006


 
Elgjakta 2006 - endelig fellingsresultat 
  Bindal og Austra
                   
                   
                   
  Godkj. Tildelt  Felt
Storviltomr./vall/ areal   Handyr Hodyr I alt
jaktfelt da Totalt Kalv 1 1/2 år eldre Kalv 1 1/2 år Eldre  
Hollup/Aune 8150 5 2   3       5
Gaupen/Granåsen 20125 9   1 3 1   2 7
Imøy/Stavøy 4000 1             0
                   
Sørfjord/Kolbotn Storviltområde:                  
Kolla 4700       1       1
Fornes/Lien 5175       1       1
Årsand/Dypvik/Oldervik 15675     1         1
Langeng/Litun 1600     1         1
Årsandøy/Bakkan 2550       1       1
Sum Sørfjord/Kolbotn storviltomr. 29700 17 0 2 3 0 0 0 5
                   
Felles tild. - Eide/Harangen/Skotnes                  
Eide/Harangen 22850       5 1 2   8
Skotnes 4500               0
Sum - Eide/Harangen/Skotnes 27350 13 0 0 5 1 2 0 8
                   
                   
Indre Bindal storviltomr.                  
Plahtes Eiend. Åbygda inkl. Gautmo 92120   5 9 7 2 3 8 34
Plahtes Eiend. Terråk 20125   1 2 3 2 1 2 11
Brevik 5525       1 1     2
Vassås/Sylten/Strand 20910   1 3 1 3 1 2 11
Horstad Gård 11550     4 1     1 6
Fuglstad 14650     2 4 1   2 9
Bangstad 10775     1 1 2 2   6
Kolsvik 18500     1 2   2 1 6
Sum Indre Bindal storv.omr. 194155 100 7 22 20 11 9 16 85
                   
Bindalshalvøya storviltomr.                  
Lysfjord 9275   2 1 1   2   6
Skreddervik/Aakvik 6600     1 2 1   1 5
Storheil/Lian/Åsaunet 6250   1   1   1 1 4
Røytvoll/Skauvik 8950   1   3   1   5
Holten/Fjellet/Bøkestad 8485     1 2 2 1   6
Bindalseidet Grunneierlag 12375     1 2 4   2 9
Hildringen 8575   1 1 2   1 1 6
Holm/Solstad/Holm 7415   2 2 3   1 2 10
Horsberg 4525               0
Alsli 4250               0
Skjelsvik 6025       2   2   4
Mark 3375       1 1   1 3
Sum Bindalshalvø. storv.omr. 86100 60 7 7 19 8 9 8 58
                   
Austra Storviltområde                  
Gutvik 21200   2 2 1 2 1   8
Skotnes/Dragland/Seliseth 5650     2   1     3
Oppdal/Otervik 7925           1 1 2
Årseth - Nordhorsfjord 17775     1     1 2 4
Hiller 3375     1         1
Sum Austra storviltområde 55925 20 2 6 1 3 3 3 18
                   
Øksn.øy/Reppen/Hesim. storv.omr.                  
Øksningsøy 8200   2         1 3
Reppen/Seternes 15250     2 3 2 1 2 10
Selfjord 5975   1 1   1     3
Hesimark/Setran 7950     3   1   2 6
Sum Øksn.øy/Rep./Hesim.storv.omr. 37375 22 3 6 3 4 1 5 22
                   
Sum Bindal og Austra 462880 247 21 44 57 28 24 34 208
+ Vassbygda 28025 37 1 5 4 1 4 6 21
- Nærøy og Leka -33125 -12 -1 -4 -1 -2 -1 -2 -11
- Olderbakken - Sømna -2950 -1     -1       -1
Fellingsresultat - Bindal 457780 271 21 45 59 27 27 38 217
                   
                              Nøkkeldata:     Bindal og Austra     Bindal
  Andel kalv   23,6 %     22,1 %
  Andel ungdyr   56,3 %     55,3 %
  (kalv + 1/2 år)              
  Andel eldre ku   16,3 %     17,5 %
  Fellingsprosent   84 %     80 %
  Forholdet handyr/hodyr 59 41     58 42Sist oppdatert den 28.jan.2016


Tips en venn Skriv ut